Obsah

Vyhlášky a předpisy

Jednací řády

FV jednaci rad.pdf

fv jednaci rad.pdf

KV jednaci rad.pdf

kv jednaci rad.pdf

Obecně závazné vyhlášky

Místní poplatky.pdf

místní poplatky (1).pdf

Místní poplatky priloha-1.pdf

místní poplatky priloha-1.pdf

Místní poplatky priloha-2.pdf

místní poplatky priloha-2.pdf

Požární řád obce.pdf

požární řád obce.pdf

Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci.pdf

zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci.pdf

02/2016 O stanovení shromažďování sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolany

002-ozv-sběr a svoz odpadu.pdf

2016/1 o nočním klidu na území obce Dolany

dolany-u-kladna-nocni-klid.pdf

Vnitřní směrnice

Spisový a skartační řád.pdf

spisový a skartační řád.pdf

Uprava rozsahu zadaní veřejných zakázek malého rozsahu.pdf

uprava rozsahu zadaní veřejných zakázek malého rozsahu.pdf

Zásady pro nakládání s pozemky ve vlastnictvi obce Dolany.pdf

zásady pro nakládání s pozemky ve vlastnictvi obce dolany.pdf

01/2016 Směrnice k oceňovacím metodám pro vedení účetnictví

směrnice č. 1_2016 k oceňovacím metodám pro vedení účetnictví.pdf

02/2016 Směrnice o majetku

směrnice č. 2_2016 o majetku.pdf

03/2016 Směrnice k odpisování dlouhodobého majetku

směrnice č. 3_2016 k odpisování dlouhodobého majetku.pdf

04/2016 Směrnice k inventarizaci majetku a závazků

směrnice č. 4_2016 k inventarizaci majetku a závazků.pdf

05/2016 k rozpočtovému hospodářství

směrnice 5_2016 k rozpočtovému procesu.pdf

06/2016 k finanční kontrole

směrnice 6_2016 o finanční kontrole.pdf

07/2016 Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek

směrnice 7_2016 časové rozlišení nákladů a výnosů.pdf

08/2016 k podpisovým vzorům

směrnice 8_2016 k podpisovým vzorům.pdf

Stránka