Obsah

Stručná historie obce Dolany u Kladna


Zeměpisná a historická data: Dolany se nacházejí v jihovýchodní části okresu Kladno a první zmínky pocházejí z roku 1354. Obec byla vždy zemědělská. Hospodařilo v ní 16 rolníků na 450 ha půdy.
Založením JZD a rozvojem průmyslu se začala měnit i její struktura. V obci začalo v důsledku růstu průmyslu ubývat obyvatel.
Vzácnou památkou je kaplička z 15 století, která sloužila jako poutní místo při procesích do unhošťského kostela.
V obci navíc rostou dva památné duby, jejichž stáři se odhaduje na cca 300 let.

Hospodářství
Po roce 1989 se uspokojivě rozvíjelo soukromé podnikání. Najdeme zde několik soukromě hospodařících zemědělců, ale i několik firem s různým zaměřením – prodej plastových materiálů, údržba el. zařízení a pronájem vysokozdvižných plošin, klempířství a pokrývačství atd.

Investiční výstavba
Po roce 1989 se obec silně změnila – došlo i k výrazné modernizaci. Byly zpevněny místní komunikace, vybudovány chodníky ze zámkové dlažby, dokončen vodovod atd.
V roce 1994 byly nataženy telefonní linky téměř do všech domácností. 
Následně byla vybudovala plynofikace a v roce 2015 byla vybudována kanalizace a čistírna odpadních vod.

Dopravní obslužnost
Linkovými autobusy je možné se denně dopravit do Kladna a částečně i do Prahy. Dopravu zajišťuje především ČSAD Kladno a.s.
Další spojení je možné po železnici a to z "Nádraží Unhošť" ( v Malém Přítočně ) na trati Praha – Chomutov je od Dolan vzdáleno cca 1 Km.

Občanská vybavenost
V Dolanech je prodejna se smíšeným zbožím, kterou zřídila obec.
Po 35 letech zde byla otevřena i restaurace, kde se za spoluúčasti obce pořádají společenské zábavy s hudbou, které jsou velice oblíbené.
Restaurace byla zřízena na náklady obce. 
V sousedství dětského hřiště vznikla letní alternativa místní restaurace s příjemným posezením u rybníka s místem pro letní sporty 

Školství, kultura, sport
V obci není základní škola a děti musí dojíždět do Velkého Přítočna a Kladna. Předškolní zařízení je rovněž ve Velkém Přítočně.
Kulturní vyžití obyvatel je možné pořádaných plesech a zábavách. Za jinou kulturou dojíždějí občané především do Kladna.
Přestože v obci nejsou žádné sportovní kluby je zde určité sportovní vyžití na místním hřišti.