Obsah

Zpět

Nabídka zprostředkování služby-katastr

Vážení spoluobčané,

                   dne 18.4.2017 byla Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kladno zahájena revize katastru nemovitostí  v katastrálním území Dolany u Kladna.

Na základě této revize byli vlastníci nemovitostí, u nichž byla zjištěna nesrovnalost písemně vyzváni k podání vysvětlení a následně ústně vyzváni k odstranění nedostatků.

Vzhledem k tomu, že se na Obecní úřad obrátila spousta občanů o pomoc při řešení jejich problému, zajistil pan starosta Luděk Bartoš, kompetentní osobu, která je schopna vyřídit a zprostředkovat 

vyhotovení geometrického plánu, pasport stavby, vydání ověření existence a účelu užívání stavby atd. (nabídku zprostředkování naleznete v příloze).

Nabídka zprostředkování služby

Vyvěšeno: 12. 10. 2017

Datum sejmutí: 30. 11. 2017

Zpět