Obsah

Zpět

Číslo jednací: OÚDO-264/2021

Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí - I/61 Kladno, obchvat - propojení D6 a D7

Vyvěšeno: 30. 8. 2021

Datum sejmutí: 15. 9. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět