Obsah

Územní plán obce Dolany úplné znění po změně č.1

Oznámení veřejnou vyhláškou - změna č.1

Změna č.1 ÚP Dolany

SKM_C25820102209390.pdf

Výroková - textová část ÚP Dolany po změně č.1

Textová část

DOL_UZUP+Z1_UP_text_vyroku.pdf

Grafická část ÚP Dolany úplné znění po změně č.1

ÚP-úplné znění územního plánu obce Dolany po změně č.1

DOL_UZUP+Z1_UP_A1-VZC.pdf

Hlavní výkres

DOL_UZUP+Z1_UP_A2-HLV.pdf

Výkres veřejně prospěšných staveb,veřejně prospěšných opatření a asanací

DOL_UZUP+Z1_UP_A3-VPS+VPO.pdf

Doprava

DOL_UZUP+Z1_UP_A4-DOPRAVA.pdf

Koordinační výkres

DOL_UZUP+Z1_UP_B1-KOV.pdf

Územní plán obce Dolany změna č.1

DOL_Z1_UP_A1

DOL_Z1_UP_A1.pdf

DOL_Z1_UP_A2

DOL_Z1_UP_A2.pdf

DOL_Z1_UP_A3

DOL_Z1_UP_A3.pdf

DOL_Z1_UP_A4

DOL_Z1_UP_A4.pdf

DOL_Z1_UP_B1

DOL_Z1_UP_B1.pdf

DOL_Z1_UP_B3

DOL_Z1_UP_B3.pdf

Z1_UP_oduvodneni_Dolany

Z1_UP_oduvodneni_Dolany - pro vydani.pdf

Z1_UP_srovnavací text

Z1_UP_srovnavací text_Dolany-pro vydani_new.pdf

Z1_UP_výrok_Dolany

Z1_UP_výrok_Dolany-pro_vydání.pdf

Oznámení veřejnou vyhláškou

SKM_C25820100117100.pdf

Opatření obecné povahy č.1/2020

Opatření obecné povahy.pdf

Územní plán obce Dolany

Oznámení veřejnou vyhláškou

oznameni_verejnou_vyhlaskou.pdf

Opatření obecné povahy č.1/2013

oop_k_vydani.pdf

Stránka