Obsah

Územní plán obce Dolany

Textová část ÚP Dolany

do_textova_cast_up_dolany (11).pdf

Oddůvodnění ÚP Dolany

do_oduvodneni_up_dolany (4).pdf

Vyhodnocení vlivu ÚP Dolany

vyhodnoceni_vlivu_up_dolany.pdf

SEA_N_UP_požadavek_SEA_

vyhodnoceni_vlivu_up_dolany.pdf

SE_UP_DOLANY_2013_tisk

sea_up_dolany_2013_tisk.pdf

Zpráva o uplatňování ÚP Dolany

Zpráva o uplatňování ÚP.pdf

Grafická část

DO_A1_ZC

do_a1_zc (12).pdf

Grafická část

DO_A_HLV

do_a2_hlv (19).pdf

Grafická část

DO_A3_VPS

do_a3_vps.pdf

Grafická část

DO_A4_doprava

do_a4_doprava.pdf

Grafická část

DO_B1_KOO

do_b1_koo.pdf

Grafická část

DO_B2_SV

do_b2_sv.pdf

Grafická část

DO_B3_ZPF

do_b3_zpf.pdf

Grafická část

do_b4_ing_vh

do_b4_ing_vh.pdf

Grafická část

do_b5_ing_energo

do_b5_ing_energo.pdf

Stránka