Obsah

Vydání Územního plánu Dolany


Oznámení veřejnou vyhláškou vydání Územního plánu Dolany
Vyvěšeno - 26.12.2013

Veřejná vyhláška OOP, vydání Územního plánu Dolany

Oznameni_verejnou_vyhlaskou.pdf

oznameni_verejnou_vyhlaskou.pdf

Opatření obecné povahy č. 1/2013 obce Dolan

OOP_k_vydani.pdf

oop_k_vydani.pdf

Grafická část územního plánu

DO_A1_ZC.pdf

do_a1_zc.pdf

DO_A2_HLV.pdf

do_a2_hlv.pdf

DO_A3_VPS.pdf

do_a3_vps.pdf

DO_A4_doprava.pdf

do_a4_doprava.pdf

DO_B1_KOO.pdf

do_b1_koo.pdf

DO_B2_SV.pdf

do_b2_sv.pdf

DO_B3_ZPF.pdf

do_b3_zpf.pdf

DO_B4_ING_VH.pdf

do_b4_ing_vh.pdf

DO_B5_ING_Energo.pdf

do_b5_ing_energo.pdf

Textová část

DO_Oduvodneni_UP_Dolany.pdf

do_oduvodneni_up_dolany.pdf

DO_Textova_cast_UP_Dolany.pdf

do_textova_cast_up_dolany.pdf

Vyhodnocení udržitelného rozvoje

vyhodnoceni_vlivu_UP_Dolany.pdf

vyhodnoceni_vlivu_up_dolany.pdf

SEA

Dolany_N_UP_pozadavek_SEA_53.pdf

dolany_n_up_pozadavek_sea_53.pdf

SEA_UP_DOLANY_2013_tisk.pdf

sea_up_dolany_2013_tisk.pdf

Zpráva o uplatňování ÚP Dolany

Zpráva o uplatňování územního plánu obce Dolany

1423_001.pdf

Stránka

  • 1