Obsah

Vyhlášky a předpisy

Jednací řády

FV jednaci rad.pdf

fv jednaci rad.pdf

KV jednaci rad.pdf

kv jednaci rad.pdf

Obecně závazné vyhlášky

02/2016 O stanovení shromažďování sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolany

OZV-2/2016

vyhlaska-2-2016-odpad.pdf

O místních poplatcích 1/2014

OZV o místních poplatcích 1/2014

vyhlaska-1-2014-o mistnich poplatcich.pdf

Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

OZV 2/2014 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

vyhlaska-2-2014-o zabezpeceni verejneho poradku a cistoty v obci.pdf

o nočním klidu obce Dolany

OZV 1/2016 o nočním klidu na území obce Dolany

vyhlaska 1-2016-nocni klid.pdf

Požární řád obce Dolany

OZV 3/2014 Požární řád obce.

vyhlaska-3-2014-pozarni rad obce.pdf

Vnitřní směrnice

Spisový a skartační řád.pdf

spisový a skartační řád.pdf

Zásady pro nakládání s pozemky ve vlastnictvi obce Dolany.pdf

zásady pro nakládání s pozemky ve vlastnictvi obce dolany.pdf

01/2016 Směrnice k oceňovacím metodám pro vedení účetnictví

směrnice č. 1_2016 k oceňovacím metodám pro vedení účetnictví.pdf

02/2016 Směrnice o majetku

směrnice č. 2_2016 o majetku.pdf

03/2016 Směrnice k odpisování dlouhodobého majetku

směrnice č. 3_2016 k odpisování dlouhodobého majetku.pdf

04/2016 Směrnice k inventarizaci majetku a závazků

směrnice č. 4_2016 k inventarizaci majetku a závazků.pdf

05/2016 k rozpočtovému hospodářství

směrnice 5_2016 k rozpočtovému procesu.pdf

06/2016 k finanční kontrole

směrnice 6_2016 o finanční kontrole.pdf

07/2016 Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek

směrnice 7_2016 časové rozlišení nákladů a výnosů.pdf

08/2016 k podpisovým vzorům

směrnice 8_2016 k podpisovým vzorům.pdf

09/2016 oběh účetních dokladů

směrnice 9_2016oběh účetních dokladů.pdf

10/2016 k vedení pokladny a provádění pokladních operací s penězi v hotovosti

směrnice 10_2016 k vedení pokladny.pdf

11/2016 k podrozvahovým účtům

směrnice 11_2016 k podrozvahovým účtům.pdf

Stránka