Obsah

Vyhlášky a předpisy

Jednací řády

FV jednaci rad.pdf

fv jednaci rad.pdf

KV jednaci rad.pdf

kv jednaci rad.pdf

Obecně závazné vyhlášky

02/2016 O stanovení shromažďování sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dolany

OZV-2/2016

vyhlaska-2-2016-odpad.pdf

O místních poplatcích 1/2014

OZV o místních poplatcích 1/2014

vyhlaska-1-2014-o mistnich poplatcich.pdf

Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

OZV 2/2014 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci

vyhlaska-2-2014-o zabezpeceni verejneho poradku a cistoty v obci.pdf

o nočním klidu obce Dolany

OZV 1/2016 o nočním klidu na území obce Dolany

vyhlaska 1-2016-nocni klid.pdf

Požární řád obce Dolany

OZV 3/2014 Požární řád obce.

vyhlaska-3-2014-pozarni rad obce.pdf

OZV 1/2020 kterou se mění vyhláška 2/2016 o odpadech

OZV 1/2020 kterou se mění vyhláška obce č2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

SKM_C25820100719050.pdf

OZVč.2/2020 o místním poplatku ze psů

OZV č.2 o místním poplatku ze psů

SKM_C25820100719051.pdf

OZV č.3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OZV 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

SKM_C25820100719052.pdf

OZV č.4/2020 o místním poplatku z pobytu

OZV č.4/2020 o místním poplatku z pobytu

SKM_C25820100719053.pdf

Vnitřní směrnice

Spisový a skartační řád.pdf

spisový a skartační řád.pdf

Zásady pro nakládání s pozemky ve vlastnictvi obce Dolany.pdf

zásady pro nakládání s pozemky ve vlastnictvi obce dolany.pdf

01/2016 Směrnice k oceňovacím metodám pro vedení účetnictví

směrnice č. 1_2016 k oceňovacím metodám pro vedení účetnictví.pdf

02/2016 Směrnice o majetku

směrnice č. 2_2016 o majetku.pdf

03/2016 Směrnice k odpisování dlouhodobého majetku

směrnice č. 3_2016 k odpisování dlouhodobého majetku.pdf

04/2016 Směrnice k inventarizaci majetku a závazků

směrnice č. 4_2016 k inventarizaci majetku a závazků.pdf

05/2016 k rozpočtovému hospodářství

směrnice 5_2016 k rozpočtovému procesu.pdf

06/2016 k finanční kontrole

směrnice 6_2016 o finanční kontrole.pdf

07/2016 Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek

směrnice 7_2016 časové rozlišení nákladů a výnosů.pdf

Stránka