Obsah

Vyhlášky a předpisy

Vnitřní směrnice

08/2016 k podpisovým vzorům

směrnice 8_2016 k podpisovým vzorům.pdf

09/2016 oběh účetních dokladů

směrnice 9_2016oběh účetních dokladů.pdf

10/2016 k vedení pokladny a provádění pokladních operací s penězi v hotovosti

směrnice 10_2016 k vedení pokladny.pdf

11/2016 k podrozvahovým účtům

směrnice 11_2016 k podrozvahovým účtům.pdf

12/2016 k systému zpracování účetnictví

směrnice 12_2016 k systému zpracování účetnictví.pdf

2014 požární poplachová směrnice

požární poplachová směrnice.pdf

Směrnice o zadávání zakázek MR1-2018

SKM_C224e18060411200.pdf

Směrnici č.1/2019 pro nakládání s osobními údaji.

SKM_C224e19062114400.pdf

Plány údržby

Plán zimní údržby obce

SKM_C25821012718120.pdf

Stránka