Obsah

Přihlášení psa do evidence

Na OÚ se vypíše přihlašovací (evidenční lístek).

Poplatková povinnost vzniká u psů starších 3. měsíců.

Výše poplatku 100 Kč za psa, za každého dalšího 150 Kč

 

Přihlášení k trvalému pobytu

Potřebné doklady:

Občan nad 15 let: 1) Platný občanský průkaz

                                2)  Doklad o vlastnictví domu -bytu (výpis z katastru ne starší 3. měsíců, doklad                                       o právu užívat byt, smlouvu o nájmu, souhlas oprávněné osoby)

Poplatek: 50,- Kč

 

Občan do 15 let:   1)Změnu místa trvalého pobytu hlásí jeho zákonný zástupce

                    2)Předkládá rodný list

Bez poplatku.

               

Ověření podpisu (legalizace)

Potřebné doklady:

                            1) Občanský průkaz nebo cestovní doklad jde-li o občana ČR.

                             2) Průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad a nebo průkaz totožnosti                                          občana členského státu EU, jde-li o cizince.

                             3) Doklad na kterém má být podpis ověřen.

Správní poplatek: za  každý podpis  30,- Kč.

Ověření listin ( vidimace)

 

Správní poplatek:  za každou i započatou stránku  30,-  Kč

 

Přivítání nově narozených občánků

Ze záložky Tiskopisy (levá lišta webových stránek) vytisknout tiskopis souhlas, vyplnit jej a odevzdat na Obecním úřadě. 

 

Chci dostávat informační emaily, nebo SMS od OÚ

Pokud máte zájem o tento způsob podávání zpráv o dění v obci, chystaných akcích, a pod., tak si v záložce tiskopisy vytiskněte a vyplňte formulář ,,Souhlas se zasíláním emailů", který odevzdáte na Obecním úřadě v Dolanech, nebo emailem zašlete na podatelnu téhož úřadu obecni.urad@dolany-kladno.cz.

Tiskopisy jsou k dispozici i na Obecním úřadě.